firouzehLoader

مسئولیت اجتماعی

هر کدام از ما بدون شک بارها و بارها این شعر زیبای سعدی را شنیده‌ایم که بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند؛ چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار. جان این شعر شاید این است که جهان ما جهانی پیوسته‌ است و درد، رنج و محنت فرد امری شخصی نیست و جامعه سراسر در قبال آن مسئول است.
با رشد اقتصاد و تحول کسب‌وکار، در کنار دولت‌ها و نهادهای مردم‌نهاد، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز به سمت نقش‌آفرینی در کاهش رنج و آلام فرزندان انسان گام برداشته‌اند. در سال‌های اخیر این تلاش و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به یکی از شالوده‌های فعالیت‌های اقتصادی در ایران و جهان تبدیل شده است.
مانند بسیاری از پیشگامان اقتصاد ایران، مسئولیت‌پذیری اجتماعی یکی از سنگ‌‌بناهای گروه مالی فیروزه است. با توجه به اینکه عدالت اجتماعی، برابری و توانمندسازی افراد دارای معلولیت از دغدغه‌های گروه است، مجموعه تمرکزی خاص بر توانمندسازی این گروه اجتماعی داشته و در طول سال‌ها همکاری تنگاتنگی با مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد داشته است.
یکی از اهداف اصلی همکاری گروه مالی فیروزه با مجموعه رعد همواره ایجاد تحول در زندگی افراد دارای معلولیت و توانمندکردن آنها بوده است. افزون بر ایجاد فرصت‌های نو برای افراد معلول، گروه مالی فیروزه و خیریه رعد کوشیده‌اند زمینه‌ساز تولد نسل جدید کارآفرینان ایرانی باشند، افرادی که ورای محدودیت‌ها و موانع می‌اندیشند و برای تحقق جهانی بهتر کار و تلاش می‌کنند. در همین راستا دو مجموعه از رویکرد معطوف به کمک مالی به افراد دارای معلولیت فاصله گرفته‌اند و بر آموزش آنها متمرکز شده‌اند.
سایر ابعاد فعالیت‌های مسئولیت‌اجتماعی گروه نیز با محوریت افراد دارای معلولیت شکل گرفته و کلیه کمک‌ها اعم از تهیه بسته‌های آموزشی برای دانش‌آموزان و دانشجو‌یان، کمک به مناطق محروم و حادثه‌زده، تهیه بسته ارزاق ماه رمضان و اعیاد و... با تمرکز بر این قشر انجام می‌گیرد.
امیدواریم ثمره‌ی چنین اقدام‌هایی را در سال‌های آینده با تحقق توسعه‌ی پایدار به چشم ببینیم و تلاش‌های‌مان زمینه‌‌ساز آینده‌ی روش برای ایران عزیز شود.