صندوق‌های فیروزه

firouzeh_chart_index

بازدهی بیش از شاخص

firouzeh_chart_index

تقسیم دارایی هوشمند

firouzeh_chart_index

مدیریت اختصاصی

firouzeh_calendarتعداد صندوق‌ها9
firouzeh_calendarارزش کل صندوق‌ها109.64 هزار میلیارد ریال
firouzeh_calendarتعداد سرمایه‌گذاری۴۰،۰۰۰ +

صندوق‌های فیروزه

صندوق های سرمایه گذاری، مناسب ترین روش برای کسانی که دانش کافی برای سرمایه گذاری مستقیم ندارند

محبوب ترین
firouzeh_fund

ساحل

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪12.8
arrow
بازدهی شش ماهه بانک
٪11.5 arrow
دارایی تحت مدیریت:
1.91 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

موج (ممتاز)

سهامیبلندمدت
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪12.5
arrow
بازدهی شش ماهه شاخص
٪1.29 arrow
دارایی تحت مدیریت:
9.82 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

فیروزا

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی سالیانه صندوق:
٪28.5
arrow
بازدهی سالیانه بانک
٪23 arrow
دارایی تحت مدیریت:
67.34 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
سهامی
firouzeh_fund

موج (ممتاز)

سهامیبلندمدت
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪12.5
arrow
بازدهی شش ماهه شاخص
٪1.29 arrow
دارایی تحت مدیریت:
9.82 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

موفقیت

سهامیبلندمدت
بازدهی سالیانه صندوق:
٪-8.6
arrow
بازدهی سالیانه شاخص
٪-8.8
دارایی تحت مدیریت:
4.76 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

دریا

سهامیریسک پذیری متوسط
بازدهی سالیانه صندوق:
٪-12
arrow
بازدهی سالیانه دلار
٪14.7 arrow
دارایی تحت مدیریت:
3.65 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
صدور ابطالی
firouzeh_fund

ساحل

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪12.8
arrow
بازدهی شش ماهه بانک
٪11.5 arrow
دارایی تحت مدیریت:
1.91 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

موفقیت

سهامیبلندمدت
بازدهی سالیانه صندوق:
٪-8.6
arrow
بازدهی سالیانه شاخص
٪-8.8
دارایی تحت مدیریت:
4.76 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

موج (عادی)

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪14.5
arrow
بازدهی شش ماهه بانک
٪11.5 arrow
دارایی تحت مدیریت:
18.03 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
درآمد ثابت
firouzeh_fund

ساحل

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪12.8
arrow
بازدهی شش ماهه بانک
٪11.5 arrow
دارایی تحت مدیریت:
1.91 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

فیروزا

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی سالیانه صندوق:
٪28.5
arrow
بازدهی سالیانه بانک
٪23 arrow
دارایی تحت مدیریت:
67.34 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

موج (عادی)

درآمد ثابتبدون ریسک
بازدهی شش ماهه صندوق:
٪14.5
arrow
بازدهی شش ماهه بانک
٪11.5 arrow
دارایی تحت مدیریت:
18.03 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
سایر
firouzeh_fund

شاخصی فیروزه

شاخصیریسک پذیری متوسط
بازدهی سالیانه صندوق:
٪-6.5
arrow
بازدهی سالیانه شاخص
٪-8.8
دارایی تحت مدیریت:
2.42 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

جسورانه فیروزه

جسورانهبلندمدت
بازدهی سالیانه صندوق:
٪119
arrow
بازدهی سالیانه شاخص
٪-8.8
دارایی تحت مدیریت:
۵۳۲ میلیارد ریال
مشاهده صندوقarrow
firouzeh_fund

ثروت فیروزه

خصوصی قابل معاملهبلندمدت
بازدهی سالیانه صندوق:
٪42.4
arrow
بازدهی سالیانه شاخص
٪-8.8
دارایی تحت مدیریت:
1.17 هزار میلیارد ریال ریال
مشاهده صندوقarrow
پیشنهاد فیروزه

سوالات متداول

صندوق‌ چیست؟
icon
صندوق فیروزه موفقیت از چه نوعی است؟
icon
صندوق فیروزا از چه نوعی است؟
icon
صندوق دریا از چه نوعی است؟
icon
صندوق سی سهم فیروزه از چه نوعی است؟
icon
صندوق درآمد ثابت ساحل آرام چه نوع صندوقی است؟
icon
واحدهای عادی صندوق موج فیروزه چه نوع صندوقی است؟
icon
واحدهای ممتاز صندوق اهرمی موج فیروزه چه نوع صندوقی است؟
icon
انواع صندوق سرمایه گذاری کدام است؟
icon
چه تفاوتی بین واحدهای ممتاز و عادی صندوق اهرمی موج فیروزه است؟
icon

برای دریافت اطلاعات بیش‌تر
و مشاوره اختصاصی با ما تماس بگیرید!

support
مشاوره اختصاصی
© 2024 — Copyright